OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vyplněním objednávkového formuláře uděluje osoba, která učiní objednávku přes internetové stránky (dále jen “Objednatel“), souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Peramea s.r.o., IČ: 056 90 871, se sídlem: Pod stanicí 606/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 269023 (dále jen “Správce“).

2. Poskytnuté osobní údaje jsou společností Fakturoid s. r. o., se sídlem V Pláni 532/7, Praha 4, 142 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250448, IČO: 04656679, DIČ: CZ04656679 (dále jen “Zpracovatel“) zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem: plnění předmětu Smlouvy, zejména doručení zboží a řešení případných problémů. Objednatel má právo být informován, jaké údaje jsou o něm evidovány, je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Rozsah zpracovaných osobních údajů a další informace jsou na stránkách Zpracovatele. Dostupné z https://www.fakturoid.cz/zpracovatelska-smlouva

4. V případě zasílání obchodních sdělení může Objednatel Správci sdělit, že chcete ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu:info@peramea.cz

5. Ve vztahu k osobním údajům má Objednatel právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení jejich zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracovávání osobních údajů, být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům.